【Android 10 Beta】N28e卡刷包

heizi 2020-2-16 12856

变砖警告

以下分区将会被覆盖,不了解的请勿刷入,可自行根据自己的需求对包内的update-binary做出更改。

aop_b
devcfg_b
keymaster_b
modem_b
op_b
system_b
xbl_b
boot_b
dsp_b
laf_b
qupfw_b
tz_b
xbl_config_b
abl_b
cmnlib64_b
dtbo_b
mdtp_b
raw_resources_b
vbmeta_b
akmu_b
cmnlib_b
hyp_b
mdtpsecapp_b
oem_b
storsec_b
vendor_b

刷入教程

没有教程~ 0.解BL

 1. 刷入任意20固件
 2. 刷入带TWRP的Boot
 3. 进TWRP刷入这个28eFlashable.zip
 4. 切换到B分区或者先刷Magisk修补的Boot再切换
 5. 用官方rec格机或者fastboot -w

成功案例

一堆还有不清data直接上去的我。

下载地址

链接:https://share.weiyun.com/5ygc5GN 密码:HeiziQ

已知BUG

 1. 太丑

上一篇:LG G7 偷渡教程! s版进来!
下一篇:收个root好的g7 这两天能给发货就行
最新回复 (3)
 • 0 引用 2
  大佬牛B
  2020-2-16 回复
 • 0 引用 3
  能解密data吗
  2020-2-16 回复
 • 0 引用 4
  黑字牛逼!!!!!
  2020-2-16 回复
返回